Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Trnavský región - informačný portál

Králi zlodejov

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

Kriminálna dráma inšpirovaná neuveriteľným skutočným príbehom. V roku 2015 sa v Londýne odohrala najväčšia lúpež v ...

Tiesňové volanie

Beethovenova 1, Piešťany

Dánsko 2017. Réžia: Gustav Moller. Napínavý, seversky chladný psychothriller, v korom bývalý policajt bojuje s časom, ...

Toman

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, ...

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie ...

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na ...

SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ,

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu ...

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Čo vás na kurze čaká?Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Na úvod sa zoznámite s legislatívou ...

VIZÁŽISTA - VIZÁŽISTKA, 160 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických ú­prav.Obsahové zameranie: ...

LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelý

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Poskytnúť účastníkom základný komplex teoretických, metodologických poznatkov, praktických zručností a návykov ...

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti z oblasti viazania a aranžovania kvetín.Obsah akreditovaného kurzu:účastníci ...

MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti ...

POŽIARNY TECHNIK - ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHN

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Pripraviť absolventov ku skúške odbornej spôsobilosti požiarneho technika a k získaniu osvedčenia požiarneho technika. ...

KURZ TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Námestie Jozefa Herdu 1, 91701, Trnava

Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby technik požiarnej ochrany vedel uplatniť predpisy na ...

CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Osvojiť si komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych ...

LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelý

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Poskytnúť účastníkom základný komplex teoretických, metodologických poznatkov, praktických zručností a návykov ...

MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti ...

KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.

Námestie Jozefa Herdu 1, 91701, Trnava

Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby bezpečnostní technici vedeli zisťovať, posudzovať a ...

KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Pripraviť absolventov kurzu do praxe bezpečnostných technikov a po úspešnom zložení záverečnej skúšky vydať osvedčenie ...

KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám k

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníka – kaderníčky.Obsah ...

SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ovláda predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a ...